Dersom en katt har ni liv, hvorfor kan den ikke da lære seg å bruke boksåpneren i løpet av ett av livene?
Bilete: [Før og no] [Ute på tur] [Kosestunder] [Moro] [Andre] [Automatisk framvisning]

Her er dei to pusane mine, Sala og Sisik.
Dei er begge fødde i slutten av juli/byrjinga av august i 2004.
Sala kom til heimen mandag 18. oktober, medan Sisik vart henta fredag 12. november.

Sala & Sisik

Etter ein røff start har dei no byrja å bli vener, sjølv om det framleis er slik at Sisik likar Sala betre enn Sala likar Sisik.

Sumarfargar

Jula 2006

Top part of image of Sala and Sisik
Bottom part of image of Sala and Sisik