pus har lpetid. pus er lykkelig.
- Halvdan Sivertsen
Bilete: [Fr og no] [Ute p tur] [Kosestunder] [Moro] [Andre] [Automatisk framvisning]

Her er dei to pusane mine, Sala og Sisik.
Dei er begge fdde i slutten av juli/byrjinga av august i 2004.
Sala kom til heimen mandag 18. oktober, medan Sisik vart henta fredag 12. november.

Sala & Sisik

Etter ein rff start har dei no byrja bli vener, sjlv om det framleis er slik at Sisik likar Sala betre enn Sala likar Sisik.

Sumarfargar

Jula 2006

Top part of image of Sala and Sisik
Bottom part of image of Sala and Sisik